تبلیغات
تـ ـنـ ـهـ ـا تـ ـر یـ ـن تـ ـنـ ـهـ ـا . . . - باور

تـ ـنـ ـهـ ـا تـ ـر یـ ـن تـ ـنـ ـهـ ـا . . .

چـــــرت نوشت های من...باور
حرفامو باور کن بد جور گرفتارم
هم بغض بارونم هر لحظه می بارم

این بی قراری ها تقصیر چشماته
ای که نمیبینی تو قلب من جاته

حرفامو باور کن بی رنگ و بی نورم
از حس پروازم یک اسمون دورم

این خستگی هامو ای کاش که میدیدی
من بی تو پژمردم اما نفهمیدی

حرفامو باور کن حرفی بزن با من
این حس دلگیر رو با یک نگاه بشکن

این فاصله عشقو از یادت برده
اسمم بهدست توانگاری خط خورده

باور کنی یا نهدرگیر تقدیرم
یک روز از این روزها من بی تو میمیرم

باور کنی یا نه درگیر تقدیرم
یک روزازاین روزها من بی تو میمیرم
من بی تو میمیرم


░ 1391/05/20 ░ 12:56 ق.ظ ░ ̅̅ ̅̅ ̅̅S̅̅h̅̅a̅̅h̅̅i̅̅n̅̅ ̅̅ ̅̅ ░ ♯ نظرات() ♯