تبلیغات
تـ ـنـ ـهـ ـا تـ ـر یـ ـن تـ ـنـ ـهـ ـا . . . - عادت ، سکوت ، جدایی

تـ ـنـ ـهـ ـا تـ ـر یـ ـن تـ ـنـ ـهـ ـا . . .

چـــــرت نوشت های من...عادت ، سکوت ، جدایی
سلام
یه چند وقتی یا نه خیلی وقتی بود که نمینوشتم فک میکردم میشه با حرف زدن آدم خودشو خالی کنه  ولی نشد من فقط باید بنویسم آدم نباید حرفشو به دوستایی که کنارشه بزنه! هیچکی موندگار نیست!

میگم که چقدر زجر آوره یکی بیاد تورو به خودش عادت بده، هی باهات باشه ، به حرفات گوش بده کلا باهات باشه ولـ ـ ـ ــی یباره عوض شه!!! دیگه بهت محل نده!!!
چه حالی میشی ؟
عین معتادی که به مواد دسترسی نداره!!!
پودر میشی داغون میشی!!
نمیتونیم چیزی بهش بگی فقط یه سکوت سرد و تلخ !

اهههههههههه
زندگی نکبت!!!
چرا تموم نمیشه آخه!! :(


░ 1391/11/15 ░ 01:14 ق.ظ ░ ̅̅ ̅̅ ̅̅S̅̅h̅̅a̅̅h̅̅i̅̅n̅̅ ̅̅ ̅̅ ░ ♯ نظرات() ♯