تبلیغات
تـ ـنـ ـهـ ـا تـ ـر یـ ـن تـ ـنـ ـهـ ـا . . . - حرف هایی برای نگفتن

تـ ـنـ ـهـ ـا تـ ـر یـ ـن تـ ـنـ ـهـ ـا . . .

چـــــرت نوشت های من...حرف هایی برای نگفتن

حرف های پشت پرده

حرفهایی برای نگفتن

ارتفاعی از سکوت

وناگهان شاید

                    سقوط...!

توان هجرت کردن تنهایی را نیست

مجال هم نیست

اما مجهول چرا...

که نمیدانم ناشی از جهل است

یا از اسیر شدن در مَجهَل....!

غریبه ای که این ناشناسی

می آزارد روحم را ...

می خاراند ذهنم را...

و می میراند جسمم را...

اما دریغ

دریغ از حتی یک فاتحه

که می توانست فتح کند این قلب را...

در این جا وقتی برای کسی می میری

تب که نمی کند هیچ

از خواندن یک فاتحه هم دریغ می کند

این جا حتی برای بی کسی خودت هم نباید بمیری

کاش این پایان برمن بود...


**کپی شده از خط خطی های دلتنگی░ 1392/04/21 ░ 01:46 ق.ظ ░ ̅̅ ̅̅ ̅̅S̅̅h̅̅a̅̅h̅̅i̅̅n̅̅ ̅̅ ̅̅ ░ ♯ نظرات() ♯