تبلیغات
تـ ـنـ ـهـ ـا تـ ـر یـ ـن تـ ـنـ ـهـ ـا . . . - چقد سخته . . . !

تـ ـنـ ـهـ ـا تـ ـر یـ ـن تـ ـنـ ـهـ ـا . . .

چـــــرت نوشت های من...چقد سخته . . . !

چقد سخته که بارونی بشی هرشب نتونی اسمون باشی....

چقد سخته که زندونی بمونی بی درودیوار نتونی هم زبون باشی....

چقد سخته که چشمات رنگ غم باشه ولی ظاهر پر از خنده....

چقد سخته که عشقت اسمون باشه ولی اسون بگن چنده....

چقد سخته کلامت ساده پرپر شه نتونی ناجیش باشی....

چقد سخته که رفتن راه اخر شه نتونی راهیش باشی....

چقد سخته که یک دنیا صدا باشی ولی از صحنه ی خوندن جدا باشی....

چقد سخته دلت پر باشه ساکت شی ولی توسینه داغون شی....


░ 1392/07/13 ░ 03:14 ق.ظ ░ ̅̅ ̅̅ ̅̅S̅̅h̅̅a̅̅h̅̅i̅̅n̅̅ ̅̅ ̅̅ ░ ♯ نظرات() ♯