تبلیغات
تـ ـنـ ـهـ ـا تـ ـر یـ ـن تـ ـنـ ـهـ ـا . . . - ای فلک گر من نمیزادی اجاقت کور بود ؟

تـ ـنـ ـهـ ـا تـ ـر یـ ـن تـ ـنـ ـهـ ـا . . .

چـــــرت نوشت های من...ای فلک گر من نمیزادی اجاقت کور بود ؟
ای فلک گر من نمیزادی اجاقت کور بود ؟
من که راضی به این خلقت نبودم زور بود ؟
من که باشم یا نباشم کار دنیا لنگ نیست!
من بمانم یا بمیرم هیچکس دلتنگ نیست!

طراحی از خودم

ای فلک گر من نمیزادی اجاقت کور بود ؟

برای مشاهده اندازه اصلی روی عکس کلیک کنید░ 1392/10/11 ░ 06:32 ق.ظ ░ ̅̅ ̅̅ ̅̅S̅̅h̅̅a̅̅h̅̅i̅̅n̅̅ ̅̅ ̅̅ ░ ♯ نظرات() ♯